Thanh toán internet, truyền hình Viettel, nạp thẻ trả trước, trả sau 50k

50.000 46.000