Thanh toán internet, truyền hình Viettel, nạp thẻ trả trước, trả sau 100k

100.000 90.000