Phần mềm Download ảnh vệ tinh chất lượng cao

140.000

Universal Maps Downloader là một công cụ giúp bạn tải ảnh từ Google Maps, Bing Maps, OpenStreet Maps, Yandex Maps, Ovi Maps, vv … Tất cả các hình ảnh tải về được lưu trên máy tính với rất nhiều định dạng khác nhau.
Các hình ảnh tải về được tự động khai báo tọa độ địa lý (RẤT CHÍNH XÁC) và được ứng dụng trong thực tế với nhiều lĩnh vực như địa chất, môi trường, quản lý đất đai, lâm nghiệp, địa chính, kinh doanh, địa ốc và trong quy hoạch, kiến trúc …