Download file cài đặt gốc các phần mềm Microsoft

Tải file cài đặt tất cả các phiên bản Windows - Office

Download file cài đặt gốc các phần mềm Microsoft

Windows

 1. Windows 10

 2. Windows 7

Office (phiên bản cá nhân)

 1. Office 2019 phiên bản cá nhân

 2. Office 2016 phiên bản cá nhân

 3. Office 2013 phiên bản cá nhân

 4. Office 2010 phiên bản cá nhân

Visio (phiên bản cá nhân)

 1. Visio 2019 phiên bản cá nhân

 2. Visio 2016 phiên bản cá nhân

 3. Visio 2013 phiên bản cá nhân

 4. Visio 2010 phiên bản cá nhân

Project (phiên bản cá nhân)

 1. Project 2019 phiên bản cá nhân

 2. Project 2016 phiên bản cá nhân

 3. Project 2013 phiên bản cá nhân

 4. Project 2010 phiên bản cá nhân

Office (phiên bản công ty)

 1. Office 2019 phiên bản công ty

 2. Office 2016 phiên bản công ty

 3. Office 2013 phiên bản công ty

 4. Office 2010 phiên bản công ty

Visio (phiên bản công ty)

 1. Visio 2019 phiên bản công ty

  • Visio 2019 Pro
 2. Visio 2016 phiên bản công ty

 3. Visio 2013 phiên bản công ty

 4. Visio 2010 phiên bản công ty

Project (phiên bản công ty)

 1. Project 2019 phiên bản công ty

  • Project 2019 Pro
 2. Project 2016 phiên bản công ty

 3. Project 2013 phiên bản công ty

 4. Project 2010 phiên bản công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *